Valkohäntäpeuran metsästyksen tilanne Etelä-Hämeessä

Valkohäntäpeuran metsästyksen tilanne Etelä-Hämeessä

26.01.2021 12:46
Taulukko

Riistakeskukseen tehtyjen saalisilmoitusten mukaan peurajahti on edennyt koko maan osalta ennätystahdissa, niin myös Etelä-Hämeessä. Vuoden 2020 loppuun asti kestänyt mustanmaan aika on käytetty tehokkaasti hyödyntäen ajavia koiria vahtimismetsästyksen ohella, on hienoa että tuota varsin uutta jahtimuotoa on alettu arvostamaan ja sen hyöty on havaittu pimeiden syys- ja lumettomien talvi-iltojen vaikeuttaessa vahtimismetsästystä.

Etelä-Hämeen osalta olimme 14.1.2021 muutamia prosentteja edellisvuotta edellä. Kuten oheinen grafiikka osoittaa saalismäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta, joskin kehitys ei enää ole yhtä suurta kuin aikaisempina vuosina. Kertonee myös siitä että verotus alueella on ollut oikean suuntainen ja ongelma-alueilta kantautuneiden tietojen mukaan kantaa on saatu leikattua.

Etelä-Häme sen läntisiltä osilta kuuluu peuran osalta ongelmalliseen alueeseen, jossa kannan leikkaaminen on ollut ja on tärkeää. Nyt, kun lumitilanne suurelta osin hankaloittaa ajavilla koirilla tapahtuvaa metsästystä on lumitilanteen mahdollistava vahtimismetsästys suuressa roolissa onnistuneen metsästyksen toteutumisessa.

Etelä-Hämeen piiri kehoittaa ongelma-alueiden seuroja kannustamaan jäseniään myös vahtimismetsästykseen ja hyödyntämään valoisuutta lisäävä lumitilanne jäljellä olevan metsästysajan.

Niillä alueilla missä kantaa ei ole tai se on hyvin pieni pitää noudattaa kestävän käytön periaatetta, kannan rakenteesta tulee huolehtia niin että se säilyy kullakin alueella elinvoimaisena.