Mini-Metso-leirin taustaa

 

Keski-Rengon Erän jäsenistön keskuudessa , samoin kuin varmaan lähes kaikissa Suomen metsästysseuroissa, huomattiin, että jäsenistö ukkoutuu kiihtyvää vauhtia.  Nuoria aktiivisia jäseniä ei seurassa ollut,  ja henkilöt jotka hakivat seuran jäseniksi olivat keski-ikäisiä tai vanhempia. Metsästysharrastuksen jatkuvuuden turvaamiseksi on tärkeää saada metsästyksestä kiinnostuneita nuoria mukaan seuran toimintaan.

Keski-Rengon Erän aktiivinen seniori metsästäjä Panu Ignatius pohti tilannetta ja päätti esittää Erä johtokunnalle ”Nuorisoakatemian” perustamista, ja ideoi kuinka nuorisoakatemian toiminta käynnistettäisiin.

Panun ehdotuksen pohjalta Erän johtokunta päätti lähteä kehittämään seuran nuorisotyötä, tavoitteena saada seuran jäsenten ja seuralle metsästysoikeuden vuokranneiden maanomistajien tytöt ja pojat mukaan seuratoimintaan.  Kaikille Nuorisoakatemiaan osallistuneille päätettiin antaa mahdollisuus hakea Erän koejäsenyyttä, ja  koejäsenyyden jälkeen varsinaista jäsenyyttä.

Nuorisoakatemian tarvitseman rahoituksen järjestämiseksi Panu Ignatius päätti perustaa ns.” Panu- sedän rahaston”, jolle hän toivoi ystäviensä kohdistavan hänen 80-vuotis-syntymäpäivä muistamiset.

Kesällä 2009 lähetettiin kutsut kuudelletoista nuorille mahdollisuudesta  osallistua Erän ensimmäiseen Nuorisoakatemiaan.

Kun määräaikaan mennessä kutsuun oli vastannut kahdeksan nuorta, päätettiin Nuorisoakatemia käynnistää syksyn aikana.

 

Nuorisoakatemian tapahtumat:


1. Ensimmäinen kokoontuminen seuran majalla Kakarilla.
Tapaamisen avauksen suoriitti Erän puheenjohtaja Jaakko Mannila. Hän esitteli Nuorisoakatemian tavoitteita, Keski-Rengon Erän historiaa ja  toimintaa. Kuraattori Pekka Ojala kävi läpi ajatukset koulutusohjelmasta. Keskusteltiin nuorten toiveista ja odotuksista akatemiasta. Tutustuttiin toisiimme ja  paistettiin makkaraa ja lättyjä

2. Avaus luontoon
Tutustuttiin kartan ja kompassin käyttöön.  Lyhyt suunnistus- ja kartanlukuharjoitus Kakarin maastossa

3. Ensiapu
Rengon paloasemalla käytiin läpi metsästystilanteissa mahdollisesti tarvittavaa ensiapua ja harjoiteltiin      elvytystä, haavojen ja murtumien sidontaa yms.

4. Aseet ja ammunta
Rengon ampumaradalla  Jaakko Mannila piti esitelmän ampuma-aseiden turvallisesta käytöstä sekä     toiminnasta aseiden kanssa metsällä ja ampumaradalla. Tutustuttiin erilaisiin ampuma-aseisiin ja harjoiteltiin ampumaan pienoiskiväärillä, hirvikiväärillä ja haulikolla seuran kokeneiden ampujien opastuksella.

5. Loukkujen teko
Rakennettiin Nuorisoakatemialle oma ”Kanu-loukku” ,  vietiin maastoon ja viritettiin pyyntiin.

6. Hirvijahti
Akatemialaiset mukana hirvijahdissa kummin  kanssa.  Mukana jahdeissa enimmäkseen ajomiehenä välittömässä läheisyydessä kokeneen ajomiehen kanssa .   Mukana  passissa kokeneen ampujan kanssa

7. Peurajahti
Akatemialaiset mukana peuran  metsästyksessä kyttäämällä kojusta.  Saaliiksi saadun peuran suolistus ja riiputtaminen  Erän jahtivajalla. Peuran  paloittelu jahtivajalla kokeneen teurastajan opastuksella.

8. Jänisjahti
Kokoonnuttiin Kakarin maastoon jänisjahtiin  suomenajokoirilla.

 9. Luolakoirametsästys
Supikoiran pyyntiä Tallimäen maastossa metsästettiin luolakoiralla supi.

10. Riistaruoat
Riistan valmistus ruokapöytään tilaisuus Kakarilla.  Akatemialaiset mukana valmistamassa riistasta   ruokaa.  Nautittiin herkullista peurasta valmistettua ruokaa

11. Metsästäjätutkinto
Järjestettiin akatemialaisille  Rengon rhy:n avustuksella kolme metsästäjäntutkintoon  valmentavaa koulutustilaisuutta Kantapankin tiloissa. Akatemialaiset osallistuivat Metsästäjätutkintoon

12.   Erämessut
Tutustuttiin yhdessä Riihimäen Erämessuihin

13. Päättäjäiset
Keski-Rengon Erän hirvipeijaisten yhteydessä jaettiin kaikille metsästäjätutkinnon läpäisseille  akatemialaisille  seuran kustantamat ensimmäiset metsästäjäkortit.

 

Näin  kesällä 2009 Keski-Rengon Erä ry  perustama ensimmäisen Nuorisoakatemian on  toiminut yhden vuoden kestäneen koulutusjakson. Perustettu Nuorisoakatemia on saanut kiinnostavan vastaanoton niin Rengon nuorissa, jäseniensä keskuudessa kuin muualta tapahtuneiden yhteyden ottojen muodossa. Kokemuksensa perusteella Keski-Rengon Erä suosittelee erillisten nuorisoakatemioiden perustamista jopa maanlaajuisesti.

 www.keskirengonera.net